Nye bilder

BREV TIL LEDER SVEIN HARBERG/KULTUR - OG FAMILIEKOMITEEN.

Jeg referer til den artikkel der advokatene advokat Arnild Skretting i Stavanger og advokat Venil Thiis skriver om foreldre som barnevernet fratar barna uten grunn fordi de ikke passer inn i formatet barnevernet har laget om hvordan foreldre skal vœre.

ILLUSJONEN OM BARNETS BESTE UNDER BARNEVERNETS OMSORG.

Kristiansand: Sjuåringen skal i følge tiltalebeslutningen ha blitt utsatt for ulike former for mishandling og vanskjøtsel fra han var to og et halvt år i juni 1999 til han var seks og et halvt år i 2003.

De to som er tiltalt er et par i begynnelsen av 50-årene bosatt på Hånes. De er av utenlandsk opprinnelse.

BREV TIL BARNEVERNTJENESTEN I BODØ.

For en tid tilbake mottok jeg en video fra en fortvilt far som kjemper for sin sønn .

OFFENTLIG MAKTMISBRUK SATT I SYSTEM.

Ill. Rune Olsen (1948-2005)

Kritikken mot norsk barnevern er stadig økende lokalt, nasjonalt oginternasjonalt .

BREV TIL BARNE- OG FAMILIEMINISTER SOLVEIG HORNE.

Det var mange menneskerettsforkjempere som gledet seg da De ble introdusert som den nye ministeren for Barne – og Familiedep[artementet, men så kommer kunnskapen om at ingenting blir forandret .

BREV TIL SENTRALENHETEN FOR FYLKESNEMDENE.

Nina Langfeldt go Joar Tranøy har skrevet en meget god og informativ bok som absolutt alle som jobber innen barnevern burde lese.

AKKUTTVEDTAK HAR BLITT HOVEDREGEL VED OMSORGSOVERTAKELSER .

Sentralenheten for fylkesnemndene informerer om at i løpet av 2010 ble det behandlet 1360 akuttplasseringer, samtidig som det var 961 ordinære omsorgsovertakelser.

Det som i utgangspunktet var ment til å vœre en snever unntaksregel, er blitt den store hovedregel innen norsk barnevernarbeid, og dette kan da umulig være i samsvar med Lov om barnevern.

Fylkesnemda- forvaltningsorgan eller domstol.

Fylkesnemdene ble opprettet i 1992 go trådte i verk 1 januar 1993for å styrke barns og foreldres rettigheter .

Brev til Advokatforeningen.

Vedr. NOU 2012.5 Bedre beskyttelse for barns utvikling

Høringsuttalelsen er behandlet i

GATAS PARLAMENT.

Kenneth Larsen i FO advarer mot Gatas PARLAMENT som han kaller initiativtakerne til demostrasjonen mot barnevernet i sAMNANGER

Underlig nok ringer det ingen bjeller hos Kenneth Larsen når det ubehagelige faktum at over halvparten av innbyggerne i Samnanger har hatt meget negative møter med nevnte barnevern.

BREV TIL BARNEOMBUD ANNE LINDMOE.

Jeg hørte ett interju med Dem tidligere vedrørende bekymringsmeldinger fra barnehagene i Norge og at etter Deres mening burde prosenten av bekymringsmeldingene som utgår derfra kun er 18 % og burde vœre adskillig høyere.

Jeg ønsker å stille ett spørsmål angående dette : Hvorfor er biologiske foreldre kriminaliserte på denne måten når den store gruppen av barn som har fått erstatning for seksuelle overgrep fram til 1980 er overgripere innen fosterhjm, barnehjem og INSTITUSJONER noe som kun er toppen av isfjellet .

Barnevernet har skapt en stat av angivere:

INSTITUSJONSBARN.

Jeg var 2 år da jeg ble satt under statlig “omsorg” Begrunnelsen har jeg fått vite nå, mine foreldre kranglet og noen hadde sendt en bekymrigsmelding til barnevernet.

\I dag har jeg ikke kontakt med mor og far, det skyldes at jeg i 16 år bare kunne brevveksle med dem. Det er veldig sårt for meg, jeg husker godt den dagen jeg ble 18 år og banket på min mors dør.

BREV TIL STINE SOFIES STIFTELSE VEDR. FORHØR AV BARN .

Jeg hørte ett interju med lederen for «Stine Sofies stiftelse»tidligere idag , der kritikken ble reist fordi avhør av barn ikke er effektive nok og at det går for lang tid før sakene kommer iretten.

Interjueren kom som vanlig ikke med noen form for motforestillinger ,noe media sjelden gjør , men jeg trodde ingenting ville fortsette å sjokkere meg , for det hender faktisk at media slipper fram noen historier om barn som i år og dager er blitt utsatt for seksuelle ogandre overgrep under barnevernets OMSORG

SVALLAND V STRASBOURG.

Applicationno. 16958/13

Svallandv Norway.

BREV TIL HUMAN RIGHTS COUNCIL.

NORWAY celebrates today its Constitution, but human rights are non-existent for Norwegian citizens.

TIL NORSK TJENESTEMANNSLAG / GRUNNLOVENS § 102 .

Grunnlovens § 102 sier følgende: « Hus- inkvitioner må ikkefinne sted , uten i kriminelle tilfelle» .

Politiet stiller seg som regel meget velvillig til å bistå barnevernet og bryter Grunnlovens § 102 hver eneste gang de bryter seg inn i et privat hjem .

JEG HAR DET IKKE BRA , MAMMA .

FAKTA

LOV OM BARNEVERN IKKE DET SAMME SOM LOV OM STRAFFEPROSSESS .

Sfm.no har tidligere hevdet at barnevernet har gått ulovlig til verks ved flere ulike tilfeller, og i tjenesteøyemed, utført rene politioppgaver de ikke er bemyndiget til.

Oslo. Publisert 13.5.2013

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

BREV TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER GRETE FAREMO.

I vårt arbeidemed å støtte biologiske foreldre og deres barn , er det tydelig atbarnevernet bryter samtlige lover som gjelder biologiske foreldre ogderes barn .

Det biologiske faktum er akseptert som ett grunnlag for den rettsligereguleringen av forholdet mellom foreldre og barn.

PARALELL TIL STALINTIDEN.

For å ta det litt dramatiske først . For en tid siden leste jeg en undersøkelse om barns oppvekstforhold i Stalins tidens Moskva på 30-tallet .

Skremmende lesning , som ikke er så lett å glemme.

OFFENTLIG MAKTMISBRUK SATT I SYSTEM.

Kritikken mot norsk barnevern er stadig økende lokalt, nasjonalt og internasjonalt .

*De siste årene har vi hørt utallige historier om en etat som er helt ute av kontroll . En etat som gjennom maktmisbruk og arroganseer i ferd med å ødelegge befolkningens tillitt til det offentlige Norge *.

FORANDRINGSFABRIKKEN .

Offisiell info:

SVAR PÅ INNLEGG OM BARNEVERNSLØFTET .

*Svar på innlegg i Smaalenene10.04.13 Det største barnevernsløftet på 20 år.

May Hansen , Svs førstekandidat til Stortinget skriver på Debattsiden i Smaalenene avis 10.04.13

Psykopati og barn

Følges av 15 medlemmer.

Jeg ønsker å samle alle historier om barnevern slik at vi kan jobbe for en gjenforening av barn som utrettmessig blir fjernet fra sin familie og stoppe selvmord blandt barn som i sin fortvilelse over adskillelse fra sine kjœre tar sitt eget liv. Mer om sonen

Origo Psykopati og barn er en sone på Origo. Les mer
Annonse