Viser arkivet for stikkord gevinst

PARALELL TIL STALINTIDEN.

For å ta det litt dramatiske først . For en tid siden leste jeg en undersøkelse om barns oppvekstforhold i Stalins tidens Moskva på 30-tallet .

Skremmende lesning , som ikke er så lett å glemme.

*Barnevernloven er laget i aller beste mening *.

Men brukt feil, fører den i retning av Stalins tidens tanker .

Prosjonene er milevis forskjellig, men parallellene er der .

*Ubehagelige, men ubestridelige *.

Så hva skal til for at barnevernet skal vœre hva det burde vœre , en hjelpe- og serviceinstitusjon og ikke ett Stalins *NKVD *, som folk er redde for å få på døra.

For selvfølgelig er det i alles interersse – uten unntak.

Løsningen er nokså klar –* brukermedvirkning, innsyn og kontroll og kvalitetssikring av systemet* .

Ikke minst gjelder det kapitel 4 i loven, om undersøkelser og tiltak .

Det sier seg selv at dette er høyst utilfredsstillende å skulle arbeide på ett slikt felt uten klare og kvalitetssikrederetningslinjer .

Sant og si forundrer det meg litt at det har gått så
lenge , at ikke kommuner eller barnevern selv har kontaktet departementet for å få forbedret situasjonen .

Kvalitetssikring av systemer er ikke jeg noen ekspert på, men det er det mange andre som er , så det skulle ikke vœre noenproblem.

Og det er i utgangspunktet lettere å kvalitessikere offentlige systemer enn private.

Som nevnt før er det med taushetsplikten vœre greitt.

Barnevernloven har samme regler som forvaltningsloven ,med det unntak at staten eller fylkesmannen kan påleggetaushetsplikt , selv om de berørte gir fritak .

Men det er unntak som fylkesmannen skal behandle i hvert enkelt tilfelle , det skal ikke vœre regelen.

Og det skal slett ikke brukes til noen hemmeligstemplingav hensyn til rikest sikkerhet .

Slik har det aldri vœrt ment .

Ett beslektet punkt, men som trenger lovendring, erkapitel; 3-2, som gjelder samarbeide med andre deler av forvaltningen.

Her sies det at barneverntjernesten skal gi uttalelser og råd .

*Hvis dette utvides til også å motta uttalelser og råd, vil det åpne for en dialog mellom etater og personer som loven stenger for idag

Ivar Halsnes, Trøgstad


I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….
Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette
Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barn og unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysen beskriver varighet av og hovedtdyper av barneverntiltak i løpet av denne perioden. Barneverndata ble bl.a. koblet mot data om uførhet og data om dødsfall og dødsårsaker. Rapporten indikerer at barnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer. I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001.

Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.

3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år. Høyere dødelighet. Flere begår selvmord. De savner nære relasjoner også som voksne. 3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR – sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns “omsorg” og overtakelsesregime fra 1990 – 2002.

Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å leve

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger