Viser arkivet for stikkord familievern

Betingelser for å jobbe i barnevernet.
Ill. Jan Hansen .

  • tøffe menn — Barnevernets trofaste lakeier.
  • FRI SOM FUGLEN 1 — MINNEMARKERING FOR TATERE OG SAMFUNNETS BEHANDLING AV DEM. HVOR MANGE BARN SOM BLE FRATATT DEM ER ETT MØRKT KAPITEL

Barnevernet ødelegger familien som institusjon i Norge. Legg ned det korrupte barnevern.